1 Atm Quanti Bar?

1 atmosfeer is ongeveer gelijk aan 1013,25 hPa, 1,01325 bar en 760 mmHg. Het eenheidssymbool is atm. Vroeger werd ook het begrip technische atmosfeer gebruikt (at): 1 at = 1 kgf/cm2 = 0,9678 atm.

Leave a Comment

Your email address will not be published.